Ứng dụng LIAN

LIAN - BẢO HIỂM 24/7

VASS ASSURANCE CORPORATION

TẢI

CÁC GÓI BẢO HIỂM

ỨNG DỤNG LIAN

Ứng dụng LIAN là một sản phẩm công nghệ của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) nhằm đem đến một trải nhiệm công nghệ bảo hiểm hoàn toàn tự động cho khách hàng. Khách hàng có thể đăng ký, thanh toán và nhận giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử chỉ trong vài phút, hơn nữa việc bồi thường bảo hiểm cũng hoàn toàn tự động với thời gian thanh toán chỉ trong 24h.

VASS – Tiên phong áp dụng công nghệ trong bảo hiểm

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

TẢI ỨNG DỤNG

LIAN App đã có mặt trên iOS và Android