5 câu hỏi về giá trị nhân văn của sản phẩm bảo hiểm An tâm nghệ sĩ

Bảo hiểm An tâm nghệ sĩ là một trong số những sản phẩm bảo hiểm của LIAN - ứng dụng bảo hiểm công nghệ đầu tiên tại Việt Nam. Vậy sản phẩm bảo hiểm này có giá trị nhân văn như thế nào?

>>> Thông tin chi tiết sản phẩm bảo hiểm An tâm nghệ sĩ

Câu 1: Bảo hiểm An tâm nghệ sĩ của LIAN có dành cho các nghệ sĩ cao tuổi hay không?

Trả lời: 

Bảo hiểm An tâm nghệ sĩ của LIAN dành cho tất cả các nghệ sĩ từ các nghệ sĩ thường trú tại Việt Nam từ 18 đến 60 tuổi. Chính vì vậy, các nghệ sĩ cao tuổi (>60 tuổi) sẽ không thể tham gia sản phẩm bảo hiểm này.

Câu 2: Sản phẩm Bảo hiểm An tâm nghệ sĩ của LIAN sẽ bảo vệ người mua trong những trường hợp nào?

Trả lời: 

Sản phẩm Bảo hiểm An tâm nghệ sĩ của LIAN giúp chia sẻ một phần gánh nặng về tài chính cho các nghệ sĩ là lao động chính không may bị bệnh, bị tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn, đột quỵ hay bệnh tật gây ra. 

Đặc biệt, các nghệ sĩ cũng sẽ được bảo hiểm cho các bệnh đặc biệt như: bệnh ung thư, suy thận mãn tính, đái tháo đường, bệnh tim. 

Câu 3: Nghệ sĩ Việt Nam, nhưng đang định cư tại nước ngoài. Liệu tôi có thể mua sản phẩm Bảo hiểm An tâm nghệ sĩ của LIAN được không? 

Trả lời: 

Sản phẩm Bảo hiểm An tâm nghệ sĩ giúp chia sẻ một phần gánh nặng về tài chính cho các nghệ sĩ là lao động chính không may bị bệnh, bị tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn, đột quỵ hay bệnh tật gây ra. Tuy nhiên, sản phẩm bảo hiểm này chỉ dành cho các nghệ sĩ đang thường trú tại Việt Nam. Vì thế, trường hợp nghệ sĩ Việt đang định cư tại nước ngoài không thể tham gia bảo hiểm này.

Câu 4: Nghệ sĩ gặp tai nạn khi lưu diễn tại nước ngoài. Trường hợp này, nghệ sĩ mua bảo hiểm An tâm nghệ sĩ sẽ được bồi thường như thế nào?

Trả lời:

Trường hợp này, người mua sẽ không nhận được chi trả bồi thường. Bởi, bảo hiểm An tâm nghệ sĩ chỉ bảo hiểm cho các sự kiện bảo hiểm xảy ra trong lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. 

Câu 5: Tôi mua bảo hiểm An tâm nghệ sĩ 4 tháng trước. Vừa qua, tôi mới phát hiện mắc ung thư. Vậy tôi có được chi trả bảo hiểm hay không?

Trả lời:

Thứ nhất, người được bảo hiểm (NĐBH) mắc bệnh ung thư nằm trong số các bệnh đặc biệt (bao gồm 4 loại bệnh: bệnh ung thư, suy thận mãn tính, đái tháo đường, tim) được LIAN chi trả quyền lợi. 

Thứ hai, theo quy tắc Bảo hiểm An tâm nghệ sĩ, “đối với trường hợp bệnh đặc biệt chỉ phát sinh hiệu lực sau 180 ngày kể từ khi NĐBH đóng phí đầy đủ”.

Chính vì vậy, trong trường hợp này, nghệ sĩ đã tham gia được hơn 180 ngày nên  hoàn toàn đủ điều kiện nhận được chi trả bồi thường.

Ứng dụng LIAN - Sản phẩm công nghệ của Madam Đỗ Liên

LIAN cho Android: https://bit.ly/lianandroid
LIAN cho iOS: http://bit.ly/lianios
Hotline: 1900 9249
Email: [email protected]
Website: https://lianvass.com/
Fanpage: LIAN - Ứng dụng Mua Bán Bảo hiểm Tự động