Có bao nhiêu hình thức bảo hiểm trên thị trường?

Hiện nay, có rất nhiều hình thức bảo hiểm khác nhau trên thị nhằm đáp ứng được những nhu cầu về mọi mặt trong đời sống của con người. Để quản lý được các loại bảo hiểm này thì người ta đã phân loại thành những nhóm khác nhau dựa vào những tiêu chí cụ thể dưới đây.

 Dựa vào những đối tượng bảo hiểm

Căn cứ vào đối tượng bảo hiểm, trên thị trường có 3 loại bảo hiểm, gồm có:

Bảo hiểm con người: Đối tượng của loại hình này đó chính là sức khỏe, thân thể và tính mạng của con người. Khi ký kết hợp đồng thì mọi người cần phải nộp phí bảo hiểm để có thể thực hiện được mong muốn, nếu như xảy ra những rủi ro làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng cũng như là thân thể thì người ký kết hợp đồng bảo hiểm sẽ được thụ hưởng một khoản tiền đó chính người bảo hiểm chi trả.

Bảo hiểm tài sản: Đây chính là loại hình bảo hiểm mà lấy tài sản để làm đối tượng được bảo hiểm. Khi xảy ra những rủi ro hay tổn thất về tài sản như là hủy hoại, mất mát về vật chất thì người bảo hiểm sẽ phải có trách nhiệm bồi thường cho những người được bảo hiểm, khoản bồi thường sẽ căn cứ vào giá trị thiệt hại trên thực tế cùng với mức độ bảo đảm thuận tiện ở hợp đồng.

Bảo hiểm về trách nhiệm dân sự: Đối tượng bảo hiểm sẽ là trách nhiệm phát sinh do những ràng buộc ở trong quy định của luật dân sự, cho nên, người được bảo hiểm sẽ phải bồi thường cho người thứ 3 bằng tiền mặt, bởi các thiệt hại đã gây ra do hành vi của bản thân hoặc là do chính sự vận hành của tài sản thuộc quyền sở hữu của chính mình.

Có bao nhiêu hình thức bảo hiểm trên thị trường?

Phân loại theo cách thức quản lý

Đối với biện pháp phân loại này thì những nghiệp vụ bảo hiểm sẽ được phân chia thành 2 hình thức đó là:

Bảo hiểm bắt buộc: Được hình thành dựa trên cơ sở luật định với mục đích đó là bảo vệ về quyền lợi của nạn nhân ở trong những vụ tổn thất, cũng như là bảo vệ loại ích cho nền kinh tế xã hội.

Bảo hiểm tự nguyện: Đây là loại hình bảo hiểm mà hợp đồng sẽ được ký kết phụ thuộc hoàn toàn vào nhận thức cũng như là sự cân nhắc của người được bảo hiểm. Đây cũng chính là tính chất vốn của loại bảo hiểm thương mại khi mà nó có vai trò như là một hoạt động dịch vụ cho sinh hoạt hay là sản xuất của con người.

Phân loại bảo hiểm theo kỹ thuật

Theo cách thức phân loại này, bảo hiểm sẽ được chia thành 2 loại. Đó là bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, cũng tương ứng đối với 2 kỹ thuật này đó chính là tồn tích vốn và phân bổ.

Bảo hiểm nhân thọ chính là loại bảo hiểm nhằm bảo đảm cho những rủi ro có tính chất thay đổi một cách rõ rệt theo như đối tượng và thời gian, thường thì sẽ gắn liền cùng với tuổi thọ của người được bảo hiểm và những hợp đồng của hình thức này thì thường sẽ dài hạn.

Bảo hiểm phi nhân thọ: Loại bảo hiểm này sẽ bảo đảm cho những rủi ro có thể xảy ra và với tính chất ổn định theo thời gian, thường thì sẽ độc lập đối với tuổi thọ của con người. Thời gian ký kết hợp đồng ngắn hạn và thường là 1 năm.

Ứng dụng LIAN - Sản phẩm công nghệ của Madam Đỗ Liên

LIAN cho Android: https://bit.ly/lianandroid

LIAN cho iOS: http://bit.ly/lianios

Hotline: 1900 9249

Email: htkh@lianvass.com

Website: https://LIANvass.com/

Fanpage: LIAN - Ứng dụng Mua Bán Bảo hiểm Tự động

Nguồn bài viết: Sưu tầm