Tính pháp lý của giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử trên ứng dụng LIAN

Giấy chứng nhận bảo hiểm trên ứng dụng LIAN là giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử. Chứng từ này có hình thức khác với giấy chứng nhận truyền thông, tuy nhiên hoàn toàn được đảm bảo về giá trị pháp lý.

Đặc điểm của giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử trên ứng dụng LIAN

Tất cả các sản phẩm bảo hiểm có trên ứng dụng LIAN do Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) phát hành. Và giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử cho người mua bảo hiểm trên ứng dụng cũng sẽ được cấp bởi VASS.

Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử cho người mua bảo hiểm trên ứng dụng cũng sẽ được cấp bởi VASS

Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử trên ứng dụng LIAN ở đây được hiểu là văn bản pháp lý do VASS cấp cho người được bảo hiểm nhằm xác nhận việc người mua bảo hiểm đã được VASS thẩm định hồ sơ và đủ điều kiện được bảo hiểm.

Theo đó, sau khi khách hàng đăng kí thông tin, thanh toán thành công bảo hiểm, cán bộ của VASS sẽ ký số và gửi trực tiếp được link giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử bằng tin nhắn SMS vào số điện thoại hoặc email khách hàng đã đăng ký trên ứng dụng.

Giá trị pháp lý của giấy chứng nhận điện tử trên ứng dụng LIAN

VASS sử dụng chứng nhận bảo hiểm điện tử được ký số để xác lập trách nhiệm bảo hiểm thay cho chứng nhận bảo hiểm giấy truyền thống. Chữ ký số của VASS được đăng ký và xác thực bởi bởi Viettel (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội). 

Chữ ký số của VASS được đăng ký và xác thực bởi bởi Viettel

Chứng nhận bảo hiểm điện tử trên ứng dụng LIAN có giá trị pháp lý tương tự chứng nhận bảo hiểm giấy. Bởi căn cứ theo quyết định số 25/2006/QĐ-BTM về quy chế sử dụng chữ ký số của Bộ Thương mại, mọi văn bản điện tử được ký bằng chữ ký số có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy được ký và đóng dấu. 

Chính vì vậy, khi các sự kiện bảo hiểm xảy ra, người mua bảo hiểm trên ứng dụng LIAN hoàn toàn có thể sử dụng giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử để xác nhận quyền lợi bảo hiểm và nhận bồi thường theo như nội dung đã ký kết.

Thời điểm phát sinh hiệu lực của giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử trên ứng dụng LIAN

Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử có hiệu lực kể từ ngày ghi trên chứng nhận. Thời hạn bảo hiểm thông thường là là 01 năm. Trong khoảng thời gian này, VASS cam kết đảm bảo mọi quyền lợi của khách hàng trong trường hợp sử dụng Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử. Đồng thời, sau thời điểm kết thúc ghi trên giấy nhận, giá trị của giấy chứng nhận bảo hiểm sẽ không còn hiệu lực.

Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử có hiệu lực kể từ ngày ghi trên chứng nhận

Người mua bảo hiểm trên ứng dụng LIAN có thể kiểm tra Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử đã được VASS cấp ngay trên ứng dụng một cách linh hoạt với các thao tác đơn giản hay có thể lưu một bản file đính kèm Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử ra máy tính hoặc in 01 bản cứng của Giấy chứng nhận bảo hiểm để có thể xem ngay thông tin khi có phát sinh cần thông tin bảo hiểm.

Thông tin chi tiết về giấy chứng nhận bảo hiểm trên ứng dụng LIAN: https://lianvass.com/bai-viet/giay-chung-nhan-bao-hiem-dien-tu-tren-ung-dung-bao-hiem-cong-nghe-lian-thong-tin-chi-tiet-ban-can-biet.html

Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết về các sản phẩm bảo hiểm trên ứng dụng LIAN, xin vui lòng liên hệ: 

Ứng dụng LIAN - Sản phẩm công nghệ của Madam Đỗ Liên

LIAN cho Android: https://bit.ly/lianandroid
LIAN cho iOS: http://bit.ly/lianios
Hotline: 1900 9249
Email: [email protected]
Website: https://LIANvass.com/
Fanpage: LIAN - Ứng dụng Mua Bán Bảo hiểm Tự độn