Ứng dụng LIAN

LIAN - BẢO HIỂM 24/7

VASS ASSURANCE CORPORATION

TẢI

Báo chí nói về LIAN

(Nhịp sống số) LIAN tặng bảo hiểm Trụ cột gia đình cho các nhà báo nhân ngày 21/6

(Nhịp sống số) LIAN tặng bảo hiểm Trụ cột gia đình cho các nhà báo nhân ngày 21/6

Hướng đến Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN (thuộc Công ty bảo hiểm Viễn Đông - Vass) dành tặng sản phẩm bảo hiểm Trụ cột gia đình tới tất cả các lãnh đạo cơ quan báo chí, các phóng viên và biên tập viên tại các cơ quan báo chí truyền thông trên toàn quốc.

Xem thêm
(Tin Môi Trường) Tặng sản phẩm bảo hiểm Trụ cột gia đình cho người có Thẻ Nhà báo còn hiệu lực

(Tin Môi Trường) Tặng sản phẩm bảo hiểm Trụ cột gia đình cho người có Thẻ Nhà báo còn hiệu lực

Hướng đến Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Nhà sáng lập ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN thuộc Công ty bảo hiểm Viễn Đông (Vass) dành tặng sản phẩm bảo hiểm Trụ cột gia đình tới tất cả các lãnh đạo cơ quan báo chí, các phóng viên và biên tập viên tại các cơ quan báo chí truyền thông trên toàn quốc.

Xem thêm
(Thời báo doanh nhân) Tặng sản phẩm bảo hiểm Trụ cột gia đình cho cơ quan báo chí

(Thời báo doanh nhân) Tặng sản phẩm bảo hiểm Trụ cột gia đình cho cơ quan báo chí

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Nhà sáng lập ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN thuộc Công ty bảo hiểm Viễn Đông (Vass) dành tặng sản phẩm bảo hiểm Trụ cột gia đình tới tất cả các lãnh đạo cơ quan báo chí, các phóng viên và biên tập viên tại các cơ quan báo chí truyền thông trên toàn quốc.

Xem thêm
(Doanh nhân thị trường) Nhà sáng lập LIAN tặng sản phẩm bảo hiểm Trụ cột gia đình tri ân các nhà báo

(Doanh nhân thị trường) Nhà sáng lập LIAN tặng sản phẩm bảo hiểm Trụ cột gia đình tri ân các nhà báo

Hướng đến Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020), Nhà sáng lập ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN thuộc Công ty bảo hiểm Viễn Đông (Vass) dành tặng sản phẩm bảo hiểm Trụ cột gia đình tới tất cả các lãnh đạo cơ quan báo chí, các phóng viên và biên tập viên tại các cơ quan báo chí truyền thông trên toàn quốc.

Xem thêm

TẢI ỨNG DỤNG

LIAN App đã có mặt trên iOS và Android