Ứng dụng LIAN

LIAN - BẢO HIỂM 24/7

VASS ASSURANCE CORPORATION

TẢI

Bảo hiểm Nhà tư nhân

VASS sẽ bồi thường cho NĐBH các tổn thất, thiệt hại vật chất của tài sản là ngôi nhà được bảo hiểm tại địa điểm được bảo hiểm của Người được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm bị thiệt hại hay tổn thất gây ra do: Cháy; Nổ; Sét đánh, được nêu trong Giấy chứng nhận bảo với điều kiện các tổn thất này không thuộc điểm loại trừ được qui định bởi quy tắc Bảo hiểm Nhà tư nhân số 160/2015/QĐ-VASS/TGĐ ngày 09/06/2015 của Tổng Giám Đốc Công ty CP Bảo Hiểm Viễn Đông (đính kèm).

Đối tượng: Nhà thuộc sở hữu cá nhân, bao gồm cả trang thiết bị nội thất cố định, nhà phụ, cổng hàng rào, tài sản bên trong và những người sống trong ngôi nhà đó.

Sản phẩm: Bảo hiểm Nhà tư nhân.

 • Nhà tư nhân: Là nơi cư trú của cá nhân bao gồm phần diện tích chung bên trong, các kiến trúc ngoài trời và nhà để xe trong khuôn viên được bảo hiểm đồng thời cũng là địa chỉ đặt các tài sản được bảo hiểm được quy định cụ thể trong Hợp đồng bảo hiểm. Đây là nơi NĐBH có thể sử dụng toàn bộ cho mục đích cư trú hoặc dùng một phần để làm địa điểm kinh doanh (loại trừ những ngành nghề kinh doanh có tính rủi ro cao như kinh doanh: xăng, dầu, gas, khí đốt, hóa chất, bông, vải, sợi, giấy, tiện, hàn, sơn, in ấn), các trường hợp kinh doanh mà có cấp giấy phép kinh doanh phải tham gia bằng loại hình bảo hiểm Tài sản khác (Cháy nổ bắt buộc, Cháy rủi ro phụ hay Mọi rủi ro tài sản).
 • Căn hộ chung cư: là các căn hộ trong tòa nhà chung cư cao tầng, thuộc sở hữu cá nhân, được sử dụng cho mục đích sinh hoạt gia đình trong lãnh thổ Việt Nam, được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm.
 1. Người thụ hưởng:
  Là Chủ sở hữu ngôi nhà/căn hộ.
 2. Phạm vi lãnh thổ: Trên toàn lãnh thổ Việt Nam và được nêu cụ thể trong giấy chứng nhận bảo hiểm.
 3. Phạm vi bảo hiểm: Vass sẽ trả tiền bồi thường trong các trường hợp như sau:
  1. Tổn thất vật chất
   • Các rủi ro cơ bản:
    • CHÁY: VASS sẽ bồi thường những tổn hại cho ngôi nhà được bảo hiểm gây ra do rủi ro Cháy. Cháy, được hiểu là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác, phát sinh bất ngờ không lường trước được và ngoài tầm kiểm soát của Người được bảo hiểm.
     Ngoài ra VASS cũng sẽ bồi thường cho các tổn hại gây ra do nước chữa cháy và khói phát sinh từ vụ cháy ngôi nhà được bảo hiểm.
    • SÉT ĐÁNH: VASS sẽ bồi thường những tổn hại cho ngôi nhà được bảo hiểm gây ra do:
    • - Sét đánh trực tiếp vào ngôi nhà được bảo hiểm làm thay đổi hình dạng hoặc bốc cháy;
     - Sự tăng đột ngột hoặc dao động dòng điện cung cấp gây ra bởi sét đánh.

    • NỔ: VASS sẽ bồi thường những tổn hại cho ngôi nhà được bảo hiểm gây ra do rủi ro Nổ. Nổ được hiểu là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh. Nổ phải phát sinh từ các trang thiết bị sử dụng duy nhất cho mục đích sinh hoạt.
   • Mở rộng 1 (có thu thêm phụ phí):
    • BÃO, LŨ LỤT: VASS sẽ bồi thường những tổn hại cho tài sản được bảo hiểm gây ra do:
    • - Bão theo xác nhận cơ quan Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn;
     - Tràn nước tự nhiên từ sông, hồ, dòng chảy, đập, kênh đào hoặc suối vào khu vực khô ráo bình thường trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó giảm dần.

    • VỠ HOẶC TRÀN NƯỚC TỪ CÁC BỂ CHỨA NƯỚC, THIẾT BỊ CHỨA NƯỚC HOẶC ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC:
     Phạm vi mở rộng này bồi thường cho các thiệt hại tài sản do vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước.
    • VA CHẠM VỚI NGÔI NHÀ:
     Phạm vi bảo hiểm này mở rộng các thiệt hại tài sản do va chạm với ngôi nhà bởi các phương tiện đường bộ hoặc gia súc không thuộc sở hữu hoặc quyền kiểm soát của NĐBH hay bất kỳ thành viên gia đình nào sống cùng với NĐBH.
    • TRỘM CƯỚP: VASS sẽ bồi thường những tổn hại cho tài sản và ngôi nhà được bảo hiểm gây ra do trộm cắp với điều kiện:
    • - Không phải do NĐBH hay những người sống trong ngôi nhà được bảo hiểm gây ra;
     - Phải có chứng cứ về việc sử dụng vũ lực để đột nhập hoặc tẩu thoát ra khỏi ngôi nhà được bảo hiểm;
     - Phải có chứng cứ tấn công, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa NĐBH hoặc cá nhân những người sống trong ngôi nhà được bảo hiểm;
     - Ngôi nhà không được bỏ trống hơn 30 ngày liên tiếp.

   • Mở rộng 2 (có thu thêm phụ phí):
    • Chi phí dọn dẹp hiện trường: Tối đa 5% Số tiền bảo hiểm
    • Chi phí chữa cháy: Tối đa 5% Số tiền bảo hiểm.
    • Thuê nhà sau tổn thất: Tối đa 5% Số tiền bảo hiểm bao gồm chi phí chuyên chở nhưng không vượt quá 10.000.000 đồng)
  2. Trách nhiệm công cộng
  3. Trách nhiệm của chủ nhà/người thuê nhà (tối đa 1.000.000.000 đồng): VASS sẽ bồi thường các khiếu nại mà NĐBH hoặc các cá nhân sống trong ngôi nhà được bảo hiểm với tư cách là người chủ ngôi nhà/người thuê nhà có Trách nhiệm pháp lý phải chi trả đối với:

   • Chết, thương tật thân thể bất ngờ cho bất cứ người nào
   • Thiệt hại tài sản bất ngờ của bất cứ người nào xảy ra trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm
 4. Bảng phí và Quyền lợi bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm (X) Thời gian sử dụng Cơ bản Mở rộng 01 Mở rộng 02 Tổng phí
X ≤ 300 tr < 15 năm 250.000 50.000 100.000 400.000
> 15 năm 350.000 70.000 150.000 570.000
300 tr < X ≤ 500 tr < 15 năm 400.000 100.000 175.000 675.000
> 15 năm 625.000 125.000 225.000 975.000
500 tr < X ≤ 700 tr < 15 năm 600.000 135.000 250.000 985.000
> 15 năm 950.000 175.000 325.000 1.450.000
700 tr < X ≤ 1 tỷ < 15 năm 800.000 175.000 325.000 1.300.000
> 15 năm 1.250.000 225.000 425.000 1.900.000
1 tỷ < X ≤ 1.5 tỷ < 15 năm 1.200.000 250.000 475.000 1.925.000
> 15 năm 1.850.000 325.000 625.000 2.800.000
1.5 tỷ < X ≤ 2 tỷ < 15 năm 1.600.000 325.000 625.000 2.550.000
> 15 năm 2.500.000 425.000 825.000 3.750.000
2 tỷ < X ≤ 2.5 tỷ < 15 năm 2.000.000 400.000 750.000 3.150.000
> 15 năm 3.000.000 525.000 900.000 4.425.000
2.5 tỷ < X ≤ 3 tỷ < 15 năm 2.500.000 475.000 925.000 3.900.000
> 15 năm 3.700.000 625.000 1.225.000 5.550.000
3 tỷ < X ≤ 3.5 tỷ < 15 năm 2.900.000 575.000 1.100.000 4.575.000
> 15 năm 4.350.000 750.000 1.450.000 6.550.000
3.5 tỷ < X ≤ 4 tỷ < 15 năm 3.200.000 650.000 1.250.000 5.100.000
> 15 năm 5.000.000 850.000 1.650.000 7.500.000

Đối với tài sản trên 4 tỷ liên hệ PTSKT để chào phí.

Bảo hiểm cho tài sản bên trong

Biểu phí được thiết kế sẵn theo 5 chương trình tương ứng với các mức số tiền bảo hiểm (tổng giá trị tài sản) khác nhau và giới hạn bồi thường cho mỗi tài sản là 30.000.000 (áp dụng khi khách hàng kê khai giá trị tham gia bảo hiểm). Nếu khách hàng tham gia với điều kiện không khai báo chi tiết tài sản, thì giới hạn tối đa cho việc bồi thường cho tổng tài sản là 5% cho chương trình HOME 1 và HOME 2; 4% cho chương trình HOME 3 và 3% cho chương trình HOME 4 và 5); (Đơn vị VND)

Chương trình bảo hiểm HOME 1 HOME 2 HOME 3 HOME 4 HOME 5
Số tiền bảo hiểm 100.000.000 300.000.000 500.000.000 700.000.000 1.000.000.000
Phí bảo hiểm 1 năm 100.000 300.000 500.000 700.000 1.000.000
Mở rộng 01 20.000 60.000 100.000 140.000 200.000
Mở rộng 02 40.000 120.000 200.000 280.000 400.000
Tổng phí 160.000 480.000 800.000 1.120.000 1.600.000

Số tiền bảo hiểm tham gia cho phần tài sản bên trong không vượt quá 50% số tiền bảo hiểm tham gia cho phần tổn thất ngôi nhà.

Nội dung đang cập nhật.

Dựa theo Quy tắc bảo hiểm Nhà tư nhân của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) ban hành kèm theo Quyết định số 160/2015/QĐ-VASS/TGĐ ngày 09/06/2015 của Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông.

TÔI CẦN TƯ VẤN TRỰC TIẾP?

Gửi ngay câu hỏi qua email

TẢI ỨNG DỤNG

LIAN App đã có mặt trên iOS và Android