Ứng dụng LIAN

LIAN - BẢO HIỂM 24/7

VASS ASSURANCE CORPORATION

TẢI

Bảo hiểm tai nạn cá nhân

LỢI ÍCH SẢN PHẦM:
- Mức phí bảo hiểm căn cứ theo từng hạng mục của số tiền bảo hiểm
- Chia sẻ một phần gánh nặng về tài chính cho cá nhân/gia đình có thành viên bị thương tật thân thề hoặc tử vong do tai nạn gây ra.

Đối tượng: Công dân Việt Nam và/hoặc người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam từ 06 tuần tuổi đến 69 tuổi. Loại trừ người bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Sản phẩm: Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân

PHẠM VI & QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

HẠNG ĐỒNG: 60 TRIỆU HẠNG BẠC: 125 TRIỆU HẠNG VÀNG: 250 TRIỆU KIM CƯƠNG: 500 TRIỆU
A. HỖ TRỢ Y TẾ DO TAI NẠN
1. Chi phí y tế tối đa mỗi tai nạn
15.000.000 20.000.000 30.000.000 50.000.000
Trong đó Phòng, giường bệnh/ngày
Tối đa 300.000 Tối đa 500.000 Tối đa 800.000 Tối đa 1.000.000
2. Thiết bị hỗ trợ đi lại
2.000.000 3.000.000 5.000.000 10.000.000
B. TỬ VONG VÀ THƯƠNG TẬT VĨNH VIỄN
1. Tử vong do tai nạn
50.000.000 100.000.000 200.000.000 400.000.000
2. Thương tật vĩnh viễn do tai nạn
Tối đa 50.000.000 Tối đa 100.000.000 Tối đa 200.000.000 Tối đa 400.000.000
3. Hỗ trợ nuôi dưỡng con em
Không hỗ trợ 5.000.000/trẻ 10.000.000/trẻ 20.000.000/trẻ
4. Chôn cất và hỏa táng
5.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000
C. QUYỀN LỢI GIA TĂNG
1. Gia hạn hợp đồng bảo hiểm
Không áp dụng Miễn phí Miễn phí Miễn phí
2. Hỗ trợ
Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ

Đối tượng bảo hiểm là các công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam từ 6 tuần tuổi đến 69 tuổi.

Bảo hiểm Viễn Đông không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho Người được bảo hiểm bị Thương tật Vĩnh viễn từ 50% trở lên trước khi tham gia bảo hiểm.

Sản phẩm bảo hiểm tai nạn cá nhân là sản phẩm tự nguyện, khi có rủi ro do tai nạn xảy ra được nhận quyền lợi độc lập với sản phẩm bảo hiểm y tế của Nhà nước.

Nếu con A/C trên 16 tuổi, có CMND thì có thể đứng tên tự đăng ký tham gia bảo hiểm cho bản thân.
Trường hợp <16 tuổi, A/C là người đại diện yêu cầu đăng ký mua bảo hiểm cho con.

Sản phẩm tai nạn cá nhân bảo hiểm cho những rủi ro do tai nạn bất ngờ gây ra, tuy nhiên một số rủi ro do tai nạn khi đang làm những công việc nguy hiểm đặc thù: cứu hỏa hoặc thủy thủ đoàn; nghề, công việc xây dựng/lắp đặt, hầm mỏ, dàn khoan, cơ khí, luyện kim, bốc vác không được bảo hiểm trong quá trình làm việc.
Các tai nạn phát sinh ngoài quá trình làm việc như tai nạn sinh hoạt trong gia đình, tai nạn giao thông,... vẫn được bảo hiểm.

Bảo hiểm tai nạn cá nhân có 03 phạm vi bảo hiểm chính đó là:
a. Hỗ trợ y tế do tai nạn: Hợ trợ chi phí y tế do tai nạn; Thiết bị đi lại hỗ trợ.
b. Tử vong và Thương tật vĩnh viễn do tai nạn: Trả tiền bảo hiểm trong trường hợp NĐBH bị Tử vong do tai nạn; Thương tật vĩnh viễn do tai nạn; Hỗ trợ nuôi dưỡng con em của NĐBH; Chôn cất, hỏa tang
c. Quyền lợi gia tăng: Gia hạn hợp đồng bảo hiểm; hỗ trợ thông tin

Trong trường hợp Người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm nhiều hơn một Hợp đồng bảo hiểm Tai nạn cá nhân với Bảo hiểm Viễn Đông, Bảo hiểm Viễn Đông sẽ thanh toán quyền lợi bảo hiểm theo tất cả các hợp đồng bảo hiểm đã tham trừ phần “Hỗ trợ y tế do tai nạn” chỉ thanh toán theo hợp đồng bảo hiểm có mức quyền lợi cao nhất.

Hợp đồng này sẽ trả tiền bảo hiểm cho bất kỳ phần “Tử vong do Tai nạn” hoặc phần “Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn” nhưng không phải cho cả hai. Trường hợp tử vong do hậu quả phát sinh từ Tai nạn trong vòng 12 (mười hai) tháng, Bảo hiểm Viễn Đông sẽ trả thêm phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm cho phần này với số tiền đã trả trước đó cho phần “Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn”.

Bảo hiểm Viễn Đông sẽ trả tiền bảo hiểm cho Người được bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật vĩnh viễn do hậu quả phát sinh từ Tai nạn trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Tai nạn căn cứ trên:
a) kết luận của Bác sĩ tại Bệnh viện điều trị;
b) Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm Thương tật của Bảo hiểm Viễn Đông so với số tiền bảo hiểm được quy định tại Hạng bảo hiểm đã lựa chọn.

- Nhiều mức trách nhiệm 60.000.000 VND, 125.000.000 VND, 250.000.000 VND, 500.000.000 VND, khách hàng có thể tham gia đơn lẻ mức trách nhiệm cao.
- Quyền lợi bảo hiểm: có một số quyền lợi khác biệt so với dòng sản phẩm truyền thống bảo hiểm tai nạn con người như trợ cấp nằm viện, hỗ trợ dụng cụ đi lại, hỗ trợ nuôi dưỡng con em, hỗ trợ mai táng … Chi phí tính theo chi phí y tế thực tế, hợp lý do tai nạn không vượt quá giới hạn quy định.
- Phí bảo hiểm: tính theo độ tuổi và giới tính sẽ giảm thiểu việc so sánh về phí khi khai thá́c.
- Được gia hạn hợp đồng thêm 15 ngày mà không phải đóng thêm phí bảo hiểm khi chẳng may gặp phải các trường hợp bất khả kháng.

Theo quy tắc bảo hiểm Tai nạn cá nhân, ban hành kèm theo quyết định số 105/2015/QĐ-VASS/TGĐ ngày 19/05/2015 của Tổng Giám Đốc - Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Viễn Đông.

TÔI CẦN TƯ VẤN TRỰC TIẾP?

Gửi ngay câu hỏi qua email

TẢI ỨNG DỤNG

LIAN App đã có mặt trên iOS và Android