Ứng dụng LIAN

LIAN - BẢO HIỂM 24/7

VASS ASSURANCE CORPORATION

TẢI

Bảo hiểm trọn gói hộ gia đình

Bảo hiểm Trọn gói hộ gia đình là loại bảo hiểm cần thiết, sẽ bảo vệ bạn và cả gia đình trước những tai nạn rủi ro không may xảy ra trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng: Hộ gia đình (không giới hạn số người trong hộ)
Hộ gia đình là các thành viên đã có tên trong hộ khẩu hay đã đăng ký tạm trú, sống cùng với nhau trong ngôi nhà.

Sản phẩm: Bảo hiểm Trọn gói hộ gia đình

Phạm vi: Tùy chọn theo nhu cầu khách hàng

 • Bảo hiểm tai nạn sử dụng Điện (Điều kiện bảo hiểm A)
  Người được bảo hiểm bị tai nạn do điện dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể trên 50%.
 • Bảo hiểm tai nạn do Cháy - Nổ (Điều kiện bảo hiểm B)
  Người được bảo hiểm bị tai nạn do Cháy - Nổ dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể trên 50%.
 • Bảo hiểm tai nạn Giao thông (Điều kiện bảo hiểm C)
  Người được bảo hiểm bị tai nạn giao thông (đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không) dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể trên 50%.

Quyền lợi:
Tử vong - Thương tật trên 50% trả 100.000.000 đồng/người/vụ.

  Lưu ý:
 • Tử vong: Căn cứ vào giấy chứng tử
 • Thương tật: Căn cứ vào giấy chứng nhận thương tật của Hội đồng giám định y khoa cấp Tỉnh/Thành phố

Đối tượng bảo hiểm là tất cả các thành viên trong gia đình có cùng một hộ khẩu. Người được bảo hiểm có thể đăng ký bảo hiểm cho các thành viên khác trong gia đình có mối quan hệ huyết thống với chủ hộ và sống cùng với chủ hộ nhưng không có trong hộ khẩu, với điều kiện đã đăng ký tạm trú theo quy định của Pháp luật và phải kê khai đăng ký danh sách khi tham gia bảo hiểm này.

Bảo hiểm Viễn Đông không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho các trường hợp sau:
- Những người đang bị bệnh tâm thần.
- Những người đang bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 51% trở lên.
- Những người trên 75 tuổi.

Sản phẩm Bảo hiểm Trọn gói hộ gia đình là sản phẩm tự nguyện, khi có rủi ro do tai nạn xảy ra được nhận quyền lợi độc lập với sản phẩm bảo hiểm y tế của Nhà nước. Do đó, VASS sẽ chi trả đầy đủ 100% quyền lợi thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Sản phẩm Tai nạn gia đình bảo hiểm cho những rủi ro do tai nạn bất ngờ gây ra do các nguyên nhân chính là sử dụng điện; cháy, nổ; tham gia giao thông và không phân biệt nghề nghiệp. Do đó, Anh/Chị vẫn có thể tham gia sản phẩm Bảo hiểm Trọn gói hộ gia đình nếu không thuộc đối tượng loại trừ theo quy tắc.

Bảo hiểm Trọn gói hộ gia đình có 03 phạm vi bảo hiểm chính đó là:
a. Bảo hiểm tai nạn sử dụng điện (Điều kiện Bảo hiểm A)
Người được bảo hiểm bị tai nạn do ảnh hưởng của dòng điện dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể trên 50%;
b. Bảo hiểm tai nạn do Cháy, Nổ (Điều kiện Bảo hiểm B)
Người được bảo hiểm bị tai nạn do Cháy, Nổ dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể trên 50%;
c. Bảo hiểm tai nạn giao thông (Điều kiện Bảo hiểm C)
Người được bảo hiểm bị tai nạn giao thông (đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không) dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể trên 50%.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm nhiều hơn một Hợp đồng Bảo hiểm Trọn gói hộ gia đình với Bảo hiểm Viễn Đông, Bảo hiểm Viễn Đông sẽ thanh toán quyền lợi bảo hiểm theo tất cả các hợp đồng bảo hiểm đã tham.

Trường hợp Người được bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ hợp đồng: Bảo hiểm Viễn Đông sẽ hoàn lại Người được bảo hiểm 80% phí bảo hiểm của thời gian còn lại, trừ trường hợp trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực đã xảy ra sự kiện bảo hiểm và phát sinh trách nhiệm trả tiền bảo hiểm.

Hợp đồng này sẽ trả tiền bảo hiểm cho bất kỳ phần “Tử vong do Tai nạn” hoặc phần “Thương tật trên 50% do Tai nạn” nhưng không phải cho cả hai. Vì vậy, quyền lợi bảo hiểm chỉ được chi trả 01 (một) lần trong suốt thời hạn bảo hiểm.

Bảo hiểm Viễn Đông sẽ trả tiền bảo hiểm cho Người được bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật từ 51% trở lên do hậu quả phát sinh từ Tai nạn căn cứ vào giấy chứng nhận thương tật của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Căn cứ theo quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm, VASS sẽ chi trả toàn bộ tối đa STBH quy định là 100 triệu đồng cho con gái anh A như trên.

Quy tắc và Biểu phí BH Trọn gói hộ gia đình được ban hành theo Quyết định số 107/2015/QĐ-VASS/TGĐ ngày 19/5/2015 của TGĐ Công ty CP Bảo Hiểm Viễn Đông.

TÔI CẦN TƯ VẤN TRỰC TIẾP?

Gửi ngay câu hỏi qua email

TẢI ỨNG DỤNG

LIAN App đã có mặt trên iOS và Android