Ứng dụng LIAN

LIAN - BẢO HIỂM 24/7

VASS ASSURANCE CORPORATION

TẢI

Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe Mô tô - Xe máy

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phải tham gia BẢO HIỂM BB TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI theo Nghị Định, Thông tư hiện hành do Bộ Tài Chính ban hành.

Đối tượng: Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

PHẠM VI & QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

 1. Phạm vi
 2. Thiệt hại thân thể đối với Người được bảo hiểm do bị tai nạn trong quá trình xe đang tham gia giao thông.
  Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn do một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể và là nguyên nhân trực tiếp làm thiệt hại thân thể Người được bảo hiểm.

 3. Quyền lợi
  • Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi thuộc trách nhiệm bảo hiểm, VASS sẽ bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ bồi thường cho người bị thiệt hại như sau:
   • Thiệt hại về người: xác định theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người theo quy định của Bộ Tài Chính với mức trách nhiệm tối đa là 100.000.000 đồng/người/vụ.
   • Thiệt hại về tài sản: được xác định theo thiệt hại thực tế và mức độ lỗi của chủ xe, với mức trách nhiệm tối đa là 50.000.000 đồng/vụ tổn thất.
  • Trường hợp cần thiết, VASS sẽ tạm ứng ngay một phần những chi phí cần thiết và hợp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm khắc phục hậu quả tai nạn.
  • Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau:
   • Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại;
   • Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới;
   • Lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không thời hạn thì được coi là không có Giấy phép lái xe;
   • Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại;
   • Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn;
   • Chiến tranh, khủng bố, động đất;
   • Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.
 4. Bảng phí bảo hiểm
 5. STT Loại xe Phí bảo hiểm
  1 Mô tô 2 bánh từ 50cc trở xuống 60.500
  2 Mô tô 2 bánh trên 50cc 66.000
  3 Xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự 319.000

  Ngoài việc tham gia hợp đồng Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự theo quy định, Chủ xe cơ giới có thể tham gia Bảo hiểm Tại nạn Lái xe và Người ngồi trên xe đính kèm do VASS ban hành theo Quyết định số 327/2015/QĐ-VASS/TGĐ ngày 30/12/2015

  Bảo hiểm tai nạn lái và người ngồi trên xe (BH tự nguyện tham gia thêm)

  • Đối tượng được bảo hiểm là người lái xe và người ngồi trên xe
  • Phạm vi bảo hiểm
   • Thiệt hại thân thể đối với Người được bảo hiểm do bị tai nạn trong quá trình xe đang tham gia giao thông.
   • Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn do một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động lên thân thể và là nguyên nhân trực tiếp làm thiệt hại thân thể Người được bảo hiểm.
  • Loại trừ bảo hiểm
  • VASS không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm giải quyết trả tiền bảo hiểm về thiệt hại thân thể của Người được bảo hiểm xảy ra trong những trường hợp sau:

   • Người được bảo hiểm có hành động cố ý gây thiệt hại.
   • Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ khi được xác nhận đó là hành động tự vệ.
   • Người được bảo hiểm điều khiển xe không có Giấy phép lái xe hợp lệ hoặc trong máu có nồng độ cồn vượt quá quy định của pháp luật hiện hành. (Áp dụng đối với Người điều khiển xe).
   • Người được bảo hiểm bị cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật ; Bị ngộ độc thức ăn, đồ uống và sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế hoặc trong người có các chất ma túy, các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.
   • Sử dụng xe mô tô để đua (hợp pháp hay trái phép); chạy thử sau khi sửa chữa; sử dụng xe để cướp giật tài sản hoặc sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp khác gây tai nạn.
   • Lái xe và Người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách theo quy định của pháp luật.
   • Tại nạn xảy ra ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
   • Chiến tranh, khủng bố và các nguyên nhân tương tự như nội chiến, bạo động, đình công.
  • Phí bảo hiểm
  • MTN/một chỗ ngồi 10 triệu đồng/người/vụ
   Tỷ lệ phí 0.1% MTN/Người

   Xe trên/dưới 50cc: 2 người
   Xe mô tô ba bánh và các xe tương tư: được chọn số người, tối đa 2 người. Số tiền bảo hiểm 10 triệu đồng; Phí nhân theo số người chọn.

Nội dung đang cập nhật
Theo thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

TÔI CẦN TƯ VẤN TRỰC TIẾP?

Gửi ngay câu hỏi qua email

TẢI ỨNG DỤNG

LIAN App đã có mặt trên iOS và Android