Ứng dụng LIAN

LIAN - BẢO HIỂM 24/7

VASS ASSURANCE CORPORATION

TẢI

Tags : bao-hiem-xe-may-bat-buoc

Bảo hiểm xe máy bắt buộc có bảo vệ tài sản của bạn?

Bảo hiểm xe máy bắt buộc có bảo vệ tài sản của bạn?

Bảo hiểm xe máy bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô, xe máy chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ 3 do chủ xe mô tô - xe máy gây ra. Như vậy, bảo hiểm xe máy bắt buộc TNDS không bảo vệ tài sản của Người mua bảo hiểm tức là chiếc xe máy của bạn khi nó bị hư hại do tai nạn.

Xem thêm

TẢI ỨNG DỤNG

LIAN App đã có mặt trên iOS và Android